Vítejte na stránkách účetní kanceláře Proffins - Petr Šárek Nabízíme kompletní služby v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mezd a daňových přiznání. Naše služby jsou určeny jak pro živnostníky, tak malé a střední firmy. | více

Správně vedené účetnictví, dříve označované jako podvojné se stále více stává vysoce profesionální záležitostí.

Sledovat všechny změny v zákonech a předpisech je samo o sobě velmi náročné. Máme čas se účetnictví plně věnovat a baví nás to. Přenechte tyto starosti nám. Budete mít na své podnikání více času. | více

Po zániku jednoduchého účetnictví se zdá, že je daňová evidence velmi snadnou záležitostí. Není.

Také v daňové evidenci se počítají odpisy, plátci DPH musí zvládat legislativu DPH a problémem může být i znalost zákona o daních z příjmů. Chyby vídáme například při výpočtu leasingu. | více

Mzdy vedeme jako součást kompletního účetnictví klienta, nebo jako samostatnou agendu.

V rámci zpracování mezd poskytujeme služby včetně personální agendy. Pomůžeme vám s uzavřením pracovní smlouvy a zajistíme přihlášení i odhlášení vašeho zaměstnance.| více

Účetní servis zajišťujeme od roku 1990. Novelizace zákonů studujeme za vás. Případné kontroly absolvujeme společně s vámi. Používáme kvalitní software a veškerá data denně zálohujeme.