Poskytujeme dodavatelsky Vedení účetnictví malým a středně velkým společnostem, vedení daňové evidence živnostníkům, zpracování mezd a související agendy. Účetnictví i daňovou evidenci zpracujeme kompletně včetně přiznání a závěrek.

Účetnictví


 • kontrola prvotních dokladů
 • zpracování prvotních dokladů
 • sestavení měsíčních reportů
 • zpracování měsíčního / čtvrtletního přiznání DPH
 • zatřídění a odpisy majetku
 • cestovní náhrady
 • sestavení rozvahy a výkazu zisku a ztráty
 • přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • přiznání k dani silniční
 • zastupování na finančním úřadu
 • rekonstrukce účetnictví

Daňová evidence


 • kontrola a zpracování prvotních dokladů
 • zpracování měsíčního / čtvrtletního přiznání DPH
 • zatřídění a odpisy majetku
 • přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • přiznání k dani silniční
 • zastupování na finančním úřadu

Mzdy a personalistika


 • asistence při tvorbě pracovních smluv
 • přihlašování zaměstnanců k ZP a SP
 • zpracování měsíčních mezd
 • vypracování přehledů pro pojišťovny
 • odhlášky zaměstnanců a zápočtové listy
 • vypracování evidenčních listů důchodového pojištění
 • vyúčtování daně z příjmů (zálohy / vybírané srážkou)
 • zastupování na úřadech a pojišťovnách